Rekonstruksjon av familie

Rekonstruksjon av familie

Når andre DNA-tester ikke strekker til, kan rekonstruksjon av familie være et alternativ. Her kan inntil 4 personer fra nær familie delta.