Annet biologisk materiale

Annet biologisk materiale

ALTERNATIVE/SPESIELLE  PRØVER  OG PRISER

Priser på annet biologisk materiale kommer i tillegg til standard DNA-tester (basert på spytt/hudceller fra munnhulen), og gjelder for en person. Disse prøvene legges i egen konvolutt/emballasje, dersom ikke annet er oppgitt ved bestilling, og sendes sammen med standard DNA-testen. 

Disse prøvene må ikke oppbevares i plastemballasje, men la det tørke naturlig i romtemperatur, dersom ikke noe annet er beskrevet.

Prisene gjelder også for rettsmedisinske tester. Kostnaden for test av spesielt prøvemateriale må betales, selv om DNA-analysen mislykkes.