PSA-hjemmetest

PSA-hjemmetest

Å være i tvil om sannheten, er en tung byrde å bære. Det sliter psykisk, og man blir mistroisk og skeptisk. På lik linje med å tvile på et farskap, blir også mistanken om utroskap i samlivet vanskelig å leve videre med. Har man først fått en mistanke om utroskap, vil dette skape uro og lite harmoni i forholdet, inntil man får bekreftet/avkreftet dette. Uansett resultat, vil de fleste være glad for å få vite sannheten. Vi kan tilby ulike utroskapstester til hjemmebruk. Disse testene er ikke noe nytt, da de i en årrekke har vært brukt av politi og akuttmottak verden over i forbindelse med voldtekter og andre kriminelle handlinger. Disse testene er nå gjort tilgjengelig for allment bruk.

En PSA-hjemmetest kan påvise sæd/sædvæske med 100% sikkerhet. I testpakken ligger det også utstyr for innsendelse av biologisk materiale for DNA-analyse og DNA-sammenligning. Se rettsmedisinske tester for videre veiledning.